در بسیاری از نقاط بویراحمد زنان از ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند، و هیچکس گوشش بدهکار این محرومیت ها نیست.

شبکه خبر روز ؛ فرزانه میر فردی (فعال حوزه زنان)

معاونت امور زنان رئیس جمهور، مدیرکل امور زنان، مشاور زنان فرماندار و… چندی عنوان دهان پرکن دیگر که نشان می‌دهد در کشور ما چقدر روی کاغذ به بهبود وضعیت زنانِ در معرض آسیب کشور و سایر اقشار زنان توجه می شود.
وقتی تریبون ها و مصاحبه ها و اظهار نظرها و… همه صاحب نظرند و دغدغه مند؛ همه در تلاشی شبانه روزی مشغول کاغذ بازی اند.
هزاران پست و مشغولیت فرمایشی فراهم شده است تا فقط آمار و ارقام بدهند.
همه مشغول آماده کردن خود و متن سخنرانی خود برای فلان همایش هستند.
همه در تکاپوی محکم کردن بنیان خانواده هستند. اما وقت عمل که می شود … همه این مسئولان با انتقادی کوچک از طرف یک خبرنگار گمنام عقب می نشینند!
هیچکس عملکرد مثمر ثمری برای بهبود اوضاع زنان انجام نمی دهد.
هیچ مسئولی آمار و ارقام ارائه شده را برای بررسی و انجام اقدامات مناسب برای کاهش معضل های تهدید کننده زنان ارائه نمی دهد.
اینجا ایران است من از شهرستان بویراحمد سخن می گویم شهر یاسوج، استانی که شاید ریاست جمهوری آن را بخوبی نمی شناسد.
گمان نمی کنم با این وضع معاون زنان ایشان آن را هم خوب بشناسد. زمانی در طایفه های بویراحمد زنان و مردان پابه پای هم ستون چادرهای عشایر بودند.
برای گذران زندگی نیازمند حکومت مرکزی نبودند، زنی برای گرفتن نفقه در راهروهای دادگاه‌های خانواده ای سرگردان نبود و هزاران حکایت و روایت دور و نزدیک از زندگی های بسته و سنتی گذشتگان.
سنت با همه معایبش با همه خاطرات دوست داشتنیش با همه سختی‌ها و زمختی هایش زنان را گرامی می داشت البته فقط در مقابل مدرنیته امروزی در ایران.
حکومت مرکزی از بدو ورود مدرنیته به ایران و تدوین قوانین اجتماعی مرتبط با زنان همواره زنان را مجبور کرده است. اگر چه قانون همواره با اجبار همراه بوده اما بار سنگین این اجبار همیشه بر دوش زنان بوده است.
در مدرنیته رضاشاه زنان بخش مجبور یکسان سازی جامعه بوده اند و در مدرنیته اسلامی زنان تلاش به حفظ هویت دینی و ملی هستند. توفیقی که برای جبران اشغال بخش اعظمی از زندگی زنان تدبیری اندیشیده نشد.
آرامش جانی و روانی زنان در هیچ دوره ای در اعمال قانون های اجتماعی در کشور ما در نظر گرفته نشد. تعدی و تعرض ها به حریم زنان توسط محارم و بیگانگان همواره به دلیل خلاهای قانونی مشهود و ملموس بوده است.
رعایت یک امر اخلاقی بدون تبدیل آن امر به یک قانون اجباری اگر چه همواره یک فضیلت محسوب می شود، اما زمانی که پس از گذشت سالها تلاشی برای ترویج مسئله ای اخلاقی مانند حفظ حرمت زنان در جامعه و خانواده نشده است بلکه وجود خلاهای قانونی امکان اینچنین امری را چندین برابر می کند و همواره تعرض ها زنان را به عنوان نیمی از جامعه به انزوا کشانده است، اکنون زمان آن است که برای جلوگیری از افزایش آسیب ها در اسرع وقت قوانین حمایت کننده از زنان تصویب و اجرا شود.
وابستگی امروزی زنان به مرکز موجبات آزار بیشتر آنان را فراهم کرده است. و دستگاه های مرتبط تلاشی برای بهبود وضع نمی کنند و مسئولان مرتبط با امور زنان نیز هیچ پیگیری برای چنین اموری نمی کنند.
نبود امکانات بهداشتی، پزشکی، تفریحی، نبود فضای امن اخلاقی برای حضور در عرصه های سیاسی اقتصادی نیازمند پیگیری های مسئولین امر است.
برگزاری همایش ها و سخنرانی ها و نشست های بی ثمر تنها برای بیان این جمله که زایشگاه یاسوج شایسته زنان یاسوج نیست برای زنان یاسوج زایشگاه و کلینیک درمانی نمی شود. اگر در همه این سالها مسئولین امور زنان شهرستانی و استانی کاری کرده بودند و دغدغه ای داشتند تا کنون حداقل ابتدای این برنامه ها را می دیدیم شاید ثمر آن به عمر ما قد ندهد.
بویراحمد مدتهای زیادی است از چنین مسئولانی به ستوه آمده است، این خستگی را از ناله های بی امانش می توان فهمید. برخی مسئولان بی تخصص و بی تعهدی که تنها به پر کردن رزومه خود می اندیشند بویراحمد را به عقب رانده‌اند…
این دیار نای زور آزمایی با سیاسی بازی و پارتی بازی ها را ندارد. نه تنها بویراحمد بلکه همه کشور اکنون درگیر آشفتگی های بی سابقه ای است، خصوصا در حوزه زنان که به نقطه بحران رسیده است، آمار بالای خودکشی، خودسوزی، طلاق عاطفی، فرار از خانه افسردگی و سایر بیماری های روانی در میان زنان گواه این مسئله است.
در بسیاری از نقاط بویراحمد زنان از ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند، و هیچکس گوشش بدهکار این محرومیت ها نیست. رفع بسیاری از این محرومیت ها نه تنها هزینه ای برای مسئولین و دستگاه ها ندارد بلکه برای تکمیل رزومه هایشان هم کاربردی خواهد بود. امیدواریم مسئولین امر نه برای کمک به زنان و خانواده هایشان و نه برای انجام مسئولیت ها و تعهدشان بلکه به طمع اقبال عمومی فکری برای بهبود آسیب های متوجه زنان کنند.

نظر شما!!