رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار سر زده از اداره کل امور مالیاتی غرب تهران با اشاره به نام گذاری سال جدید به عنوان سال “اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل”، مهم ترین اقدام سازمان را افزایش رضایت مردم دانست.
تقوی10
به گزارش شبکه خبری خبرروز، سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این دیدار چند ساعته ضمن بازدید از بخش های مختلف اداره کل امور مالیاتی غرب تهران واقع در خیابان ستارخان با بیان این مطلب افزود: قصد اصلی ما اجرای اهداف سازمانی است. این امر در سایه خوشنامی سازمان و رفتار احترام آمیز نسبت به مودیان و مردم به دست می آید.
وی در ادامه گفت: اگر توقع ما از مردم تمکین از قوانین است جهت نیل به این هدف باید امکانات و تسهیلات لازم همچون ساختمان های مناسب اداری و خدمات رفاهی متناسب با شان ارباب رجوع در همه ادارات تهیه گردد. همچنین در خصوص تسهیل فرآیندهای اداری اقداماتی صورت پذیرد تا بخش هایی از فعالیت ها به خود مردم واگذار شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که در این بازدید در صحبت با مودیان مالیاتی از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفت، در پایان سخنان خود جهت سهولت در انجام امور مالیاتی مودیان منطقه ۲۲ تهران دستور استقرار حوزه مالیاتی در شهرک راه آهن را صادر نمود.
شایان ذکر است که با استقرار اداره مالیاتی در منطقه ۲۲ ، مودیان مالیاتی این منطقه تمامی امور مالیاتی خود را در اداره مربوطه انجام داده و دیگر نیازی به مراجعه به اداره مالیاتی واقع در خیابان ستارخان را نخواهند داشت.

نظر شما!!